Fjärrlånebeställning av bok

Beställ bok

Välj bibliotek som du vill hämta på:
För att göra ett fjärrlån ska du ha ett giltigt lånekort vid Örebro universitetsbibliotek. Har du inget lånekort kan du göra en ansökan om lånekort. Mer information finns på vår webbplats.
Välj om du vill låna med ditt lånekortsnummer eller personnummer:
*
*

*
*
*
Se priser och villkor på vår webbplats.
Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, (EU:s förordning 2016/679). För att kunna hantera lån måste alla som vill vara låntagare på biblioteket lämna vissa uppgifter. De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer och adress. Dessa uppgifter används även vid fakturering av förseningsavgifter och borttappade böcker. Uppgifterna lagras i en lagringstjänst som är tillgänglig via internet för bibliotekets personal. Vid hantering av förseningsavgifter ges även universitetets ekonomiavdelning tillgång till uppgifterna. Inkassoföretag kan få tillgång till uppgifterna om betalning av faktura uteblivit. De insamlade uppgifterna raderas så snart en låntagare inte anses vara aktiv. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som finns om dig samt att få dessa redovisade eller borttagna enligt information på universitetets webbplats.